Erik Cox
Uitvaartbegeleider in opleiding


Den Haag, 23 november 2018

Vandaag de laatste werkdag bij de onderneming waar ik de afgelopen 6 maanden geleerd heb hoe je een overledene overbrengt op brancard, verzorgt, kleedt, in de kist legt en opbaart.

Naast de opleiding tot uitvaartverzorger, hoop ik voor mijzelf - tot aan mijn diploma - een ad hoc leer/werktraject te kunnen realiseren waarin ik zoveel mogelijk ervaring opdoe in de, aan een uitvaartbegeleider, direct gerelateerde beroepen. Ik denk dat het me zal helpen om uiteindelijk een betere uitvaartbegeleider te worden.

Een eenvoudige verzorging kan ik nu aan een overledene geven. Drager, bedienaar, medewerker in een crematorium of bij een begraafplaats: ik hoop in die functies de komende 12 maanden voor korte of langere tijd werkzaam te kunnen gaan zijn.

Erik CoxDen Haag, 16 november 2018

De afgelopen maanden heb ik momenten gehad, dat ik alleen maar bestond uit aandacht. Uit niets anders dan aandacht. Jaren en jaren, nooit slaagde ik erin om ‘in het moment te leven’ - hoe bereikte je dat? Het viel niet af te dwingen door het hard te proberen.

‘Leven in het moment’ overkomt me nu bij het verzorgen van overledenen met familie erbij. Onverwacht bestaat er dan niet meer zoiets als ‘tijd’. Ik voel geen ongeduld, zelfs geen twijfel. Ik heb ogen in m’n achterhoofd, als een adelaar zweef ik boven de situatie. Ik word geleid en tegelijkertijd ben ik leidend.

Even niet bestaan bevrijdt me; het maakt me helder. En dat doet me denken aan de eerste jaren van grafisch ontwerpen. Twintig, dertig jaar geleden was ik ook op momenten één met de situatie - ‘erbij’ - luisterend. Als het ware hoor ik opnieuw, maar nu niet twee hoog achter aan m’n bureau, maar buiten, bij en met nabestaanden.

Erik CoxDen Haag, juli 2018

Na 28 jaar gewerkt te hebben als zelfstandig grafisch ontwerper / kunstenaar (www.erikcox.nl) start ik in september bij Docendo met de opleiding tot uitvaartverzorger. Van juni tot en met november dit jaar ben ik in dienst bij Post Mortem in Leiden, waar ik leer van hun vaardigheid en deskundigheid bij het overbrengen op brancard, het verzorgen, kleden, in de kist leggen en opbaren van overledenen. 
Op het eerste gezicht lijkt dit volledig anders dan grafisch ontwerpen. En toch komen beide voort uit dezelfde onderliggende laag: zorg, aandacht voor details en het inschatten en vertalen van wensen. Bij het grafische werk konden (en kunnen) de opdrachtgevers vertrouwen op mijn typografische vakkennis en creativiteit. Deze opgedane ervaring en dezelfde karaktereigenschappen zijn van belang bij het samen met de nabestaanden voorbereiden van een uitvaart. Dáár ligt mijn kracht: in het met tact begeleiden, nuances aanvoelen en het op de achtergrond, tegelijk ook de praktische zaken, rustig en gedegen regelen. Binnen de mogelijkheden het maximale bereiken en met gevoel voor decorum te komen tot een afgewogen, treffend vormgegeven laatste beeld. 

Erik Cox

M 06 19 538 402
E e.c.cox->-coxuitvaartbegeleiding.nl


Erik Cox Monogram